Wie zijn wij?

Beste bezoeker,

RaCoLi Logo_

Van harte welkom op onze website.

RACOLI vzw is opgericht in 2009, maar vindt haar oorsprong in een overlegorgaan dat sinds 1990 ontstaan is als adviesorgaan van het Provincie Limburg Opleiding- en Trainingscentrum (PLOT).

In 2001 hebben de toenmalige leden, in opdracht van de commissie dringende geneeskundige hulpverlening, een adviesgroep chemische ongevallen gevormd. Het eindrapport van deze adviesgroep, dat werd voorgesteld in 2003, wordt vandaag gebruikt door hulpverleners van binnen de provincie als ver daarbuiten.

Vanaf 2005 is ieder Limburgs ziekenhuis vertegenwoordigd binnen de groep rampencoördinatoren. De vzw. RACOLI is in 2012 uitgegroeid tot een wetenschappelijke praktijkvereniging, die zich richt op zowel operationele vraagstukken, als adviezen die actueel beleid ondersteunen.

Ondertussen is ons ledenaantal uitgebreid en bestaat de ploeg uit rampencoördinatoren, actief in heel de provincie Limburg.

Met deze website willen wij alle activiteiten en toepassingen die betrekking hebben met nood- en interventieplanning promoten, bekend maken en verspreiden binnen hun netwerk en aan betrokken hulpverleners. Hiertoe zijn een aantal doelen vooropgesteld:

  • Uitbouwen van een gestructureerde samenwerkingsvorm tussen hulpverleners betrokken bij nood- en interventieplanning;
  • Gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde informatie, kennisoverdracht en –verspreiding inzake nood- en interventieplanning bevorderen en ondersteunen;
  • Promoten van transparantie en harmonisatie  in huidige praktijkvoering en werkwijzen met betrekking tot preventie, management en nazorg bij rampen en grootschalige incidenten;
  • Multidisciplinaire samenwerking ondersteunen en bevorderen bij het opstellen van lokale, gemeentelijke en provinciale nood- en interventieplannen.

U vindt op deze site ook informatie over ons 2-jaarlijkse symposium dat georganiseerd wordt in Limburg, en omkaderd is met Limburgs lekkers. De thema’s worden geselecteerd op basis van de actualiteit en de heersende onderwerpen binnen de multidisciplinaire nood- en interventieplanning.

Tot slot vindt u meer info over onze team leden of hoe u met ons in contact kan komen. Aarzel dus niet en contacteer ons zeker met uw suggesties, tips of ervaringen !

De voorzitter,

Volg ons op twitter via 

Share Button

Geef een antwoord